Du hittar även alla VA-rapporter i läs- och bläddervänligt format HÄR.

2019

ForskarFredag 2018 – slutrapport (2019:1)
Lika barn debattera mest – forskares medverkan på DN Debatt 1992–2015 (2019:2)
Bakom rubrikerna – Intervjuer med 12 journalister om att bevaka forskning (2019:3)
Nyhetsvärderaren Valspecial – Ungdomar granskar politiska nyheter (2019:4)
Nyckelpigeförsökets slutrapport – ForskarFredags Massexperiment 2018 (2019:5)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2018 (2019:6)
Forskning i svensk press 1995–2015 – en innehållsanalys (2019:7)

2018

Forskares syn på forsknings­kommunikation och öppen vetenskap (2018:1)
Nyhetsvärderarens slutrapport – ForskarFredags massexperiment 2017 (2018:2)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2017 (2018:3)
Elever ritar sig själva som framtida forskare – resultat från ForskarFredags teckningstävling 2017 (2018:4)
Vad påverkar förtroende för forskning? – Fokusgrupper med allmänheten (2018:5)
VA-barometern 2018/19 (2018:6) VA Report available in English

2017

Anslagstavlans slutrapport – ForskarFredags massexperiment 2016 (2017:1)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2016 (2017:2)
VA-barometern 2017/18 (2017:3) VA Report available in English
ForskarFredag 2017 – slutrapport (2017:4)

2016

ForskarFredags massexperiment 2016 – Tepåseförsökets slutrapport (2016:1)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2015 (2016:2)
ForskarFredag 2016 – slutrapport (2016:3)
VA-barometern 2016/17 (2016:4) VA Report available in English

2015

ForskarFredags massexperiment 2015 – Grönsaksförsöket slutrapport (2015:1) VA-Report summary in English
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2014 (2015:2)
Aktiviteter för vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare (2015:3) 
Skola möter vetenskap – ett projekt för att öka vetenskaplig förståelse och förmåga (2015:4 )
ForskarFredag 2015 – slutrapport (2015:5)
VA-barometern 2015/16 (2015:6) VA Report available in English

2014

Hur vet trädet att det är höst? – slutrapport från Höstförsöket (2014:1) Summary in English
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2013 (2014:2)
Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning (2014:3) VA-Report summary available in English
VA-barometern 2014/15 (2014:4) VA-Report available in English
ForskarFredag 2014 – slutrapport (2014:5)

2013

Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen (2013:1)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2012 (2013:2)
Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning (2013:3)
VA-barometern 2013/14 (2013:4) VA Report available in English

2012

10 år av dialog! Jubileumsskrift till VAs 10-årsjubileum (2012:1)
Vetenskapen i Samhället under ett decennium – en analys av SOM-undersökningarna 2002–2010 (2012:2)
Scientific culture in Sweden – A report prepared for the PLACES EC FP7 project (2012:3) VA-Report available in English
Forsknings­baserad kunskap i svensk förvaltning (2012:4)
VA-barometern 2012/13 (2012:5) VA Report available in English
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2011 (2012:6)

2011

Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat? – en studie av förtroendet för forskare (2011:1) VA-Report available in English
Samverkan – internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer (2011:2) VA-Report available in English
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2010 (2011:3)
VA-barometern 2011/12 (2011:4) VA Report available in English

2010

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2009 (2010:1)
Kunskap i en klass för sig? (2010:2)
Känsla för kunskap (2010:3)
Science & Values – a summary (2010:4) VA-Report available in English
Forskning i valet 2010 (2010:5)
VA-barometern 2010/11 (2010:6) VA Report available in English

2009

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2008 (2009:1)
VA-barometern 2009/10 (2009:2) VA Report available in English
Vetenskap att tro på? (2009:3)
ODE – OmvärldsDialog och Engagemang (2009:4)

2008

Efter Linnéjubileet – Allmänheten om Carl von Linné 2007 (2008:1)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2007 (2008:2)
Myself as a researcher – an analysis of children’s images of scientists (2008:3) VA Report available in English
Kunskapssynen i Näringslivet (2008:4)
Kunskap i omsättning – VAs näringslivsstudie i korthet (2008:5) VA Report summary available in English
VA-barometern 2008 (2008:6)

2007

Journalister om Forskning (2007:1)
Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2006 (2007:2)
Allmänhetens syn på Vetenskap 2007 (2007:3)
Ungdomars syn på Vetenskap – analys av VA-data 2002–2007 (2007:4)
Unga om kunskap – en djupintervjustudie (2007:5)
Galna, virriga och ondsinta? – bilder av forskare i medier för unga (2007:6)
Projekt utan effekt? – utvärderingar av N&T-initiativ under luppen (2007:7)
Kunskap äger – VAs ungdomsstudie i korthet (2007:8) VA Report summary available in English

2006

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2005 (2006:1)
Politikers syn på Vetenskap (2006:2)
Vetenskap i Politisk Press – en innehållsanalys (2006:3)
Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker (2006:4)
Politik och Vetenskap – VAs politikerstudie i korthet (2006:5) VA Report available in English
Allmänhetens syn på Vetenskap 2006 (2006:6) VA Report summary available in English
Stockholmspolitikers syn på Vetenskap (2006:7)
Politik och Vetenskap – en litteraturstudie (2006:8)
Allmänheten om Carl von Linné 2006 (2006:9)

2005

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2004 (2005:1)
Lärare om företagsamhet (2005:2)
Eurobarometrar om Vetenskap 2005 (2005:3) VA-Report summary available in English
Allmänhetens syn på Vetenskap 2005 (2005:4) VA-Report summary available in English
Vetenskap i Press – en innehållsanalys (2005:5) VA-Report summary available in English
Journalisters syn på Vetenskap (2005:6) VA-Report summary available in English

2004

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2003 (2004:1)
Lärares inställning till vetenskap och forskningsbaserad kunskap (2004:2)
Allmänhetens syn på Vetenskap 2004 (2004:3)
Lärares syn på Vetenskap – intervjuundersökning 2004 (2004:4) VA Report available in English
Forskares syn på samtal med Allmänheten – en fokusgruppsstudie (2004:5)
Vad tycker folk i andra länder 2004? – Analys 2004 av några utländska opinionsundersökningar (2004:6)

2003

Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2002 (2003:1)
VA-studier under luppen: Synen på vetenskap 2002 – en analys (2003:2)
Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 (2003:3)
Forskares syn på Vetenskap och Allmänhet – intervjuundersökning 2003 (2003:4) VA Report available in English
Forskares syn på samtal med Allmänheten – en fokusgruppsstudie (2003:5)

2002

Vad tycker folk i andra länder? (2002:1)
Allmänhetens syn på vetenskap (2002:2)
Forskares syn på samtal med allmänheten (2002:3)
Ungas syn på vetenskap (2002:4)