VA-barometern 2009/10

Skapad:

2009-10-26

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Varje år sedan 2002 undersöker Vetenskap & Allmänhet allmänhetens förtroende för vetenskap, kunskap och forskare.

Molnen hopar sig för forskningen

VA-barometer 2009/2010 pekar på nedgång i svenskarnas positiva syn på vetenskap:

  • Optimismen om den vetenskapliga utvecklingen avtar.
  • Fler tycker att vetenskap och teknik är för svårt att förstå.
  • Fler tror att astrologi är en vetenskap.
  • Färre unga vill bli forskare.

Samtidigt finns en stor enighet om att forskarna är nödvändiga för att lösa mänsklighetens problem. Tilltron till forskningens möjligheter är också fortsatt stark, särskilt inom klimat- och miljöområdet.

VAs barometer görs genom drygt 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Intervjuerna genomfördes av Novus Opinion den 15–21 september 2009. Mätningen är den åttonde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VA-rapport 2009:2


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: 2009

Antal sidor: 19

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]