ForskarFredag 2020 – slutrapport

VA-rapport 2021:1


ForskarFredag 2020 – en del av European Researchers’ Night.

Sammanfattning av ForskarFredag 2020 som arrangerades på 22 orter i hela Sverige den 23-29 november.

ForskarFredag 2020 delfinansierades av EU-kommissionen genom Marie Sklodowska-Curie Actions, Horizon 2020, GA 955366. Nationella samarbetspartner var AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, EU-kommissionen, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Rymdstyrelsen, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.

Ladda ner rapporten i pdf-format här.


Lägg till en kommentar