VA-studier under luppen: Synen på vetenskap 2002

Skapad:

2003-11-17

Senast uppdaterad:

2022-12-29

Hösten 2002 genomförde VA tre olika opinionsundersökningar i samråd med respektive EMO, SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Bikupan AB.

Undersökningsresultaten har successivt presenterats i VA-rapporter. Peter Werner, fil lic i statistik, har i samråd med professor Gösta Forsman, Linköpings universitet, hösten 2003 analyserat resultaten av dessa undersökningar. I denna skrift presenteras hans analys.

Ladda ner pdf här. 

VA-rapport 2003:2


Redaktörer: Peter Werner och Gösta Forsman

Publicerad: 2003

Antal sidor: 42

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]