VA-studier under luppen: Synen på vetenskap 2002

Rapport 2003:2

Hösten 2002 genomförde VA tre olika opinionsundersökningar i samråd med respektive EMO, SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Bikupan AB.

Undersökningsresultaten har successivt presenterats i VA-rapporter. Peter Werner, fil lic i statistik, har i samråd med professor Gösta Forsman, Linköpings universitet, hösten 2003 analyserat resultaten av dessa undersökningar. I denna skrift presenteras hans analys.

Ladda ner pdf här. 


Kommentering är avstängd.