Bostadsförsöket – slutrapport

VA-rapport 2022:5

Under hösten 2021 arbetade svenska skolelever, seniorer och privatpersoner tillsammans med forskare för att studera miljöhinder i svenska bostäder. Syftet var att genom medborgarforskning genomföra en rikstäckande kartläggning av vilka fysiska miljöhinder som finns och hur vanliga dessa är.

Ladda ner rapporten som pdf här.

Mätningarna genomfördes den 1 september till 12 november 2021 som ForskarFredags Massexperiment, och genererade mätningar i totalt 1 181 svenska hem.

Projektet genomfördes med stöd från forskningsrådet Forte. Vetenskapligt ansvariga för Bostadsförsöket är professor Susanne Iwarsson och docent Marianne Granbom vid Lunds universitet. De är forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper och Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE). Projektledare på Vetenskap & Allmänhet är Martin Bergman.

Läs mer på www.bostadsforsoket.se


Lägg till en kommentar