Bostadsförsöket – slutrapport

VA-rapport 2022:5

Skapad:

2022-10-18

Senast uppdaterad:

2024-04-08

Under hösten 2021 arbetade svenska skolelever, seniorer och privatpersoner tillsammans med forskare för att studera miljöhinder i svenska bostäder. Syftet var att genom medborgarforskning genomföra en rikstäckande kartläggning av vilka fysiska miljöhinder som finns och hur vanliga dessa är.

Mätningarna genomfördes den 1 september till 12 november 2021 som ForskarFredags Massexperiment, och genererade mätningar i totalt 1 181 svenska hem. Läs mer på www.bostadsforsoket.se

Projektet genomfördes med stöd från forskningsrådet Forte. Vetenskapligt ansvariga för Bostadsförsöket är professor Susanne Iwarsson och docent Marianne Granbom vid Lunds universitet. De är forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper och Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE).

VA-rapport 2022:5


Författare: Martin Bergman, Vetenskap & Allmänhet, Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet, Marianne Granbom, docent i arbetsterapi vid Lunds universitet.

Publicerad: Oktober 2022

Antal sidor: 26

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *