VA-barometern 2019/20

Rapport 2019:9


Detta är några av resultaten i 2019/20 års VA-barometer:

  • Intresset för forskning ökar.
  • Förtroendet för forskning är fortsatt högt.
  • En majoritet av svenskarna tar del av forskningsnyheter varje vecka.
  • Digitala medier är en allt vanligare kanal för forskningsnyheter.
  • Svenskarna är försiktigt positiva till AI-utvecklingen.

VA-barometern görs årligen sedan 2002 genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. I år deltog 1 021 personer i undersökningen.

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. Årets intervjuer gjordes mellan den 2 och 29 september 2019.

Mätningen är den artonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Lägg till en kommentar