Styrelse

Företrädare för föreningens medlemmar.

VAs styrelse består av företrädare för föreningens medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av tretton ledamöter och mandatperioden för ledamöterna är två år.


Styrelsens sekreterare

Lena Wedin

Valberedning:

  • Agneta Bladh (sammankallande)
  • Kerstin Norén
  • Åke Svensson

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

En kommentar om “Styrelse