VAs styrelse består av företrädare för föreningens medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av tolv ledamöter och mandatperioden för ledamöterna är två år.

 

  anna-sjodin-100px  Lars Hultman

Kerstin Norén
Ordförande

(Foto: Gustaf Waesterberg)

Patrik Hadenius

Utgivarna

Anna Hedlund

Unga Forskare

Lars Hultman

Stiftelsen för Strategisk Forskning

 sigbritt_front_bild-kopia lisa-kopia

Sigbritt Karlsson

KTH – Kungl. Tekniska högskolan

(Foto: Adam af Ekenstam)

Ulrika Lindstrand

Sveriges Ingenjörer

Betty Malmberg

Ordförande i RIFO-Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Lisa Månsson

Vasamuseet/Statens maritima museer

 david-samuelsson-100px  Sven Stafström

David Samuelsson

Studieförbunden

Sven Stafström

Vetenskapsrådet

Tuula Teeri

IVA – Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien

Klas Wåhlberg

Teknikföretagen


Styrelsens ordförande Kerstin Norén nås via e-post [email protected]

Styrelsens sekreterare:

Anders Sahlman

Valberedning:

Agneta Bladh (sammankallande)

Eva Engquist
Åke Svensson