Styrelse

Företrädare för föreningens medlemmar

VAs styrelse består av företrädare för föreningens medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av fjorton ledamöter och mandatperioden för ledamöterna är två år.


Styrelsens sekreterare

Lena Wedin

Valberedning:

  • Agneta Bladh (sammankallande)
  • Sven Stafstöm
  • Åke Svensson

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

En kommentar om “Styrelse