VAs styrelse består av företrädare för föreningens medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av tolv ledamöter och mandatperioden för ledamöterna är två år.

anna-sjodin-100px Lars Hultman

Ann Fust
Ordförande

(Foto: f8 studio)

Anna Hedlund

Unga Forskare

Lars Hultman

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Magnus Huss

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

(Foto: Bengt Säll)
 sigbritt_front_bild-kopia lisa-kopia

Sigbritt Karlsson

KTH – Kungl. Tekniska högskolan

(Foto: Adam af Ekenstam)

Ulrika Lindstrand

Sveriges Ingenjörer

Betty Malmberg

Ordförande i RIFO-Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Lisa Månsson

Naturhistoriska riksmuseet

 david-samuelsson-100px  Sven Stafström

David Samuelsson

Studieförbunden

Sven Stafström

Vetenskapsrådet

Tuula Teeri

IVA – Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien

Urban Wass

Konsult

     

Jack Werner

Frilansjournalist

(Foto: Kate Gabor)

 

Styrelsens ordförande Ann Fust nås via e-post: [email protected] 

Styrelsens sekreterare:

Lena Söderström

Valberedning:

Agneta Bladh (sammankallande) 

Kerstin Norén

Åke Svensson