VAs styrelse består av företrädare för föreningens medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av tretton ledamöter och mandatperioden för ledamöterna är två år.

anna-sjodin-100px

Ann Fust
Ordförande

(Foto: f8 studio)

Katarina Bjelke

Vetenskapsrådet

Anders Hagfeldt

Uppsala universitet

Anna Hedlund

Unga Forskare

Lars Hultman

Lars Hultman

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Magnus Höij

Innovationsföretagen

Ulrika Lindstrand

Sveriges Ingenjörer

Sverker Lundin

Sveriges unga akademi

lisa-kopia  david-samuelsson-100px

Lisa Månsson

Naturhistoriska riksmuseet

David Samuelsson

Studieförbunden

Gunilla Svantorp

Ordförande i RIFO-Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Lars Truedson

Tredje Statsmakten Media AB

(Foto: Tor Johnsson)
     

Urban Wass

Konsult

 

 

 

 

Styrelsens ordförande Ann Fust nås via e-post: [email protected]

Styrelsens sekreterare:

Lena Wedin

Valberedning:

Agneta Bladh (sammankallande)

Kerstin Norén

Åke Svensson


Årsmötesprotokoll med Årsredovisningar/Verksamhetsberättelser