Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2013

VA-rapport 2014:2

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 attityderna till vetenskap och forskare i Sverige. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Enkäter sändes hösten 2013 per post till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen mellan 16 och 85 år. De 1 628 svaren (52 procent av de tillfrågade) bearbetades och analyserades under våren 2014. I denna rapport presenteras undersökningens resultat av fil.dr Ulrika Andersson vid SOM-institutet.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Belöningar till samverkan behövs | Debatt |

    […] Samtidigt har föreningen Vetenskap & Allmänhet i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet återigen kunnat slå fast att humaniora åtnjuter lägst förtroende (under 40 procent) i befolkningen jämfört med andra forskningsområden (VA-rapport 2014:2, http://v-a.se/2014/06/vetenskapen-i-samhallet-resultat-fran-som-undersokningen-2013/). […]

    Svara