Stockholmspolitikers syn på Vetenskap

Rappport 2006:7


VA har genomfört en intervjuundersökning av riksdagsledamöters och kommunpolitikers attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskare (VA-rapport 2006:2 Politikers syn på Vetenskap). Intervjuundersökningen omfattade, förutom riksdagsledamöter och ett riksrepresentativt urval kommunpolitiker i ledande befattningar, även ledamöter i Stockholms stads kommunfullmäktige. I denna skrift presenteras en jämförelse mellan Stockholmspolitiker och övriga svarande.

Attitydundersökningen gjordes som en del av VAs studie av politikers relation till vetenskapen. Den består av tre delar:

  1. 595 riksdagspolitiker, ledande kommunpolitiker i hela landet och ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige intervjuades av Synovate Temo i april 2006 (VA-rapport 2006:2 Politikers syn på Vetenskap).
  2. Analys av vetenskapligt relaterat innehåll i ett urval av riksdagspartiernas och deras ungdomsförbunds tidningar med avseende på omfattning, vilka ämnen som behandlas och hur materialet presenteras (VA-rapport 2006:3 Vetenskap i Politisk Press).
  3. En fördjupande skrift med egenskrivna essäer och intervjuer av nio forskare och nio politiker, där dessa utvecklar hur de ser på relationen mellan forskare och politiker (VA-rapport 2006:4 Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker).

En kort sammanfattning av hela politikerstudien ges  i VA-rapport 2006:5 Politik och vetenskap.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.