Stjärnförsökets slutrapport – ForskarFredags Massexperiment 2019

Skapad:

2020-09-29

Senast uppdaterad:

2023-02-21

Under 2019 och i början av 2020 gav sig skolelever, lärare, scoutgrupper, astronomer och nyfikna privatpersoner ut för att räkna stjärnor på natthimlen i ForskarFredags massexperiment Stjärnförsöket. Syftet var att hjälpa forskaren Urban Eriksson, Lunds universitet, att testa en ny metod för att mäta ljusföroreningar.

Drygt 900 observationer över hela Sverige rapporterades in. Vid 17 procent av dessa var ljusföroreningarna så stora att deltagarna inte kunde se någon stjärna alls på himlen. Vid observationer där deltagarna kunde se stjärnor räknade de till i genomsnitt 454 stjärnor över hela natthimlen. Det motsvarar bara den ljusstarkaste tiondelen av alla stjärnor på himlen. En jämförelse mellan resultaten från Stjärnförsöket och från andra studier visar att man kommer fram till ungefär samma resultat. Det betyder att den enkla metod som användes i Stjärnförsöket fungerar bra för att mäta ljusföroreningar. Det här kan vara viktigt för att i framtiden utveckla nya, billiga, enkla och tillförlitliga mätmetoder.

Se även vår interaktiva karta där man kan se exakt var de olika observationerna i Sverige är gjorda och hur många stjärnor som var synliga vid varje observationstillfälle.

VA-rapport 2020:3


Redaktion: Urban Eriksson, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad, Tanja Nymark, Vetenskapens Hus. Cissi Askwall, Martin Bergman, Hanna Mellin, Lena Söderström och Lotta Waesterberg Tomasson alla på VA

Publicerad: September 2020

Antal sidor: 30

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *