Stjärnförsökets slutrapport – ForskarFredags Massexperiment 2019

VA-rapport 2020:3

Under 2019 och i början av 2020 gav sig skolelever, lärare, scoutgrupper, astronomer och nyfikna privatpersoner ut för att räkna stjärnor på natthimlen i ForskarFredags massexperiment Stjärnförsöket. Syftet var att hjälpa forskaren Urban Eriksson, Lunds universitet, att testa en ny metod för att mäta ljusföroreningar.

Drygt 900 observationer över hela Sverige rapporterades in. Vid 17 procent av dessa var ljusföroreningarna så stora att deltagarna inte kunde se någon stjärna alls på himlen. Vid observationer där deltagarna kunde se stjärnor räknade de till i genomsnitt 454 stjärnor över hela natthimlen. Det motsvarar bara den ljusstarkaste tiondelen av alla stjärnor på himlen. En jämförelse mellan resultaten från Stjärnförsöket och från andra studier visar att man kommer fram till ungefär samma resultat. Det betyder att den enkla metod som användes i Stjärnförsöket fungerar bra för att mäta ljusföroreningar. Det här kan vara viktigt för att i framtiden utveckla nya, billiga, enkla och tillförlitliga mätmetoder.

Ladda ner pdf här.

Se även vår interaktiva karta där man kan se exakt var de olika observationerna i Sverige är gjorda och hur många stjärnor som var synliga vid varje observationstillfälle.


Lägg till en kommentar