Vetenskap & Allmänhet är representerade i flera nationella och internationella nätverk inom föreningens intresseområden.

VA som förening är medlem i

• Ecsite – European network of science centres and museums

• ECSA – European Citizen Science Association

• Eusea – European Science Engagement Association

(VAs Generalsekreterare Cissi Askwall är vice ordförande i styrelsen.)

• Citizen Science Association

VA är medlem i

• Ideell Arena 

 

Cissi Askwall är vice ordförande för EUSEA, European Science Engagement Association, med i advisory board för Open Access-tidskriften Research for All, medlem i den europeiska expertgruppen för SwafS, organiserad av Sisnet – nätverket för nationella kontaktpersoner för Science with and for Society,  ledamot i KSLA:s forskningsutskott, ledamot i Royal Institutions advisory group för Christmas Lectures och ledamot i styrgruppen för HanaAcademy, ett program för att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Sverige och Finland.

Martin Bergman är medlem i Advisory board för tyska Wissenschaft-im-Dialogs Wissenschaftsbarometer och representerar VA i Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Gustav Bohlin är anknuten till institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet.

Maria Hagardt är medlem i svenska referensgruppen för SwafS som är knuten till den nationella experten för SwafS vid Vetenskapsrådet.

Lena Söderström är medlem i Marie Curie Alumni Association.