Vetenskap & Allmänhet är representerade i flera nationella och internationella nätverk inom föreningens intresseområden.

VA som förening är medlem i

• Citizen Science Association

• Ecsite – European network of science centres and museums

• ECSA – European Citizen Science Association

• EUSEA – European Science Engagement Association

• Ideell Arena 

och samordnar

Falling Walls Engage – Sweden Hub

Cissi Askwall är vice ordförande för EUSEA, European Science Engagement Association, ingår i advisory board för Open Access-tidskriften Research for All, är ledamot i KSLA:s forskningsutskott, ledamot i Royal Institutions advisory group för Christmas Lectures och ledamot i styrgruppen för HanaAcademy, ett program för att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Sverige och Finland.

Martin Bergman är ordförande för Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien och med i advisory board för tyska Wissenschaft-im-Dialogs Wissenschaftsbarometer.

Gustav Bohlin är anknuten till institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet.

Maria Hagardt är medlem i svenska referensgruppen för SwafS-programmet i Horisont 2020 som är knuten till den nationella experten för SwafS vid Vetenskapsrådet.

Lena Söderström är medlem i Marie Curie Alumni Association.