Vetenskap & Allmänhet är representerade i flera nationella och internationella nätverk inom föreningens intresseområden.

VA som förening är medlem i

• Citizen Science Association

• Ecsite – European network of science centres and museums

• ECSA – European Citizen Science Association

• EUSEA – European Science Engagement Association

• Ideell Arena

The Living Knowledge Network 

och samordnar

Falling Walls Engage Sweden Hub


Cissi Billgren Askwall är ordförande för EUSEA, European Science Engagement Association, ingår i advisory board för Open Access-tidskriften Research for All, är ledamot vid Kungl. Skogs och Lantbruksakademien – KSLA:s Allmänna avdelning och vid KSLA:s forskningsutskott, styrelseledamot i Örebro universitet, ledamot i Royal Institutions advisory group för Christmas Lectures, ledamot i styrgruppen för Ideell Arena och ledamot i styrgruppen för HanaAcademy, ett program för att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Sverige och Finland.

Martin Bergman är ordförande för Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien och med i advisory board för tyska Wissenschaft-im-Dialogs Wissenschaftsbarometer.

Gustav Bohlin är anknuten till institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet. Han ingår i MSBs forskarnätverk för samråd om risk- och kriskommunikation och i Kungl. Vetenskapsakademiens (IVA) arbetsgrupp om vetenskapligt kapital.

Julia Brink ingår i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nätverk STEM för unga.

Maria Hagardt är medlem i svenska referensgruppen för programmet Widening participation and strengthening the European Research Area -programmet i Horisont Europa som koordineras av Vetenskapsrådet.

Lena Söderström är medlem i Marie Curie Alumni Association .

Lena Söderström och Lotta W Tomasson är båda medlemmar i The External Advisory Group for Learning and Engagement (EAGLE) ESS.