Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2018

VA-rapport 2019:6


Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2018 sände SOM-institutet ut totalt 21 000 enkäter i olika versioner per post till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Bland dessa ingick ”vår” version, som bland annat innehöll fyra frågor om vetenskap, och som skickades ut till 3 500 personer. Svaren har analyserats under våren 2019 av Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. I denna skrift, Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2018, VA-rapport 2019:6, presenteras resultaten. Analysen är även publicerad som ett kapitel i SOM-institutets bok 74, Storm och stiltje av Andersson, Ulrika, Rönnerstrand, Björn, Öhberg, Patrik & Bergström, Annika (red).

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar