Lärares syn på Vetenskap – en intervjuundersökning

Rapport 2004:4


Lärare är en grupp som har stort inflytande på barns och ungdomars attityder och beteenden. VA har uppdrog åt Temo att genomföra en bred undersökning av lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer 13 – 24 september 2004 med lärare vid gymnasieskolor, grundskolor och förskolor, skolledare samt lärarutbildningsstudenter. Resultatet av undersökningen presenteras i denna skrift.

Ladda ner pdf här.


0 kommentarer

  1. Skolan – bäst på loven? | Vetenskap & Allmänhet |

    […] mycket att göra för att överbrygga gapet mellan forskning och praktik inom skolområdet. När VA gjorde en undersökning av lärares attityder till forskning och forskare för ett antal år sedan framkom att 41% av de […]

  2. Lycka är… en mer vetenskaplig skola? | Vetenskap & Allmänhet |

    […] skojigt är det, att mycket av det som vi på VA framförde redan 2004, då vi publicerade vår första undersökning av lärares syn på och kontakter med forskare och […]

Kommentering är avstängd.