Lärares syn på Vetenskap – en intervjuundersökning

Skapad:

2004-11-10

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Lärare är en grupp som har stort inflytande på barns och ungdomars attityder och beteenden. VA har i uppdrag åt Temo att genomföra en bred undersökning av lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning.


Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer 13 – 24 september 2004 med lärare vid gymnasieskolor, grundskolor och förskolor, skolledare samt lärarutbildningsstudenter. Resultatet av undersökningen presenteras i denna skrift.

Rapport 2004:4


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: oktober 2004

Antal sidor: 34

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Lärares syn på Vetenskap – en intervjuundersökning