Vad tycker folk i andra länder 2004?

Rapport 2004:6


Opinionsundersökningar om allmänhetens syn på vetenskap och forskare genomförs i många länder. Det är intressant att jämföra våra egna svenska uppfattningar med omvärldens. VA redovisar här en analys av några utländska opinionsundersökningar.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.