Politik och Vetenskap – VAs politikerstudie i korthet

Rapport 2006:5


Politiker är en grupp som har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskapoch vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv dialog mellanpolitiker och forskare har betydelse. VA har därför genomfört en studie i tre delar av politikers relation till vetenskapen:

  • 595 riksdagspolitiker, ledande kommunpolitiker i hela landet och ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige intervjuades av Synovate Temo i april 2006 (VA-rapport 2006:2 Politikers syn på Vetenskap).
  • Analys av vetenskapligt relaterat innehåll i ett urval av riksdagspartiernas och deras ungdomsförbunds tidningar med avseende på omfattning, vilka ämnen som behandlas och hur materialet presenteras (VA-rapport 2006:3 Vetenskap i Politisk Press).
  • En fördjupande skrift med egenskrivna essäer och intervjuer av nio forskare och nio politiker, där dessa utvecklar hur de ser på relationen mellan forskare och politiker (VA-rapport 2006:4 Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker).

I denna skrift ges en sammanfattande presentation. Vi hoppas att dessa resultat ska stimulera intresset för kunskapsfrågor i politiken och intensifiera dialogen mellan forskare, politiker och allmänhet.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.