Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning

Skapad:

2014-10-16

Senast uppdaterad:

2022-12-15

Denna studie undersöker hur mediernas rapportering om forskning påverkar allmänhetens förtroende. I rapporten redovisas även en genomgång av den generella forskningsrapporteringen i svensk media under september månad 2002–2013.

Rapporten är en del av projektet Vetenskapen i Samhället, ViS, där Vetenskap & Allmänhet tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 studerar allmänhetens inställning till forskare och vetenskap.


Kortrapport med de huvudsakliga resultaten: Förfuskat förtroende? – en medieanalys

Kortrapporten finns även på engelska: Misconduct and confidence – a media analysis

Forskningsrapportering i svensk press – Pilotstudien om forskningsrapportering i svensk press, som ingår i Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning, uppdaterades med nya siffror för åren 2014 och 2015 inför ett seminarium om vetenskapsjournalistik i november 2015 i denna.

VA-rapport 2014:3


Författare: Ulrika Andersson, undersökningsledare vid SOM-institutet

Publicerad: Oktober 2014

Antal sidor: 64

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *