Ungas syn på Vetenskap

Skapad:

2002-11-15

Senast uppdaterad:

2022-12-07

VA har uppdragit åt Bi Puranen att undersöka ungas syn på forskning och kunskap.

Studien innefattar enkäter till två paneler om vardera drygt hundratalet personer samt ett antal djupintervjuer. Panelerna var ännu inte avslutade då rapporten skrevs. I panelen med unga mellan 18 och 25 år hade hittills 135 intervjuats. Dessa preliminära resultat redovisas i denna skrift.

Rapport 2002:4


Författare: Bi Puranen

Publicerad: November 2002

Antal sidor: 32

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]