Allmänhetens syn på vetenskap

Skapad:

2002-11-15

Senast uppdaterad:

2022-12-19

VA har uppdragit åt Temo att genomföra en bred opinionsundersökning om allmänhetens syn på forskare och forskning. Undersökningen genomfördes genom 1000 telefonintervjuer 23 till 29 september 2002 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

I denna skrift presenteras resultatet av undersökningen.

VA-rapport 2002:2


Redaktörer: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: Ja

Antal sidor: 44

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]