VA-barometern 2014/15

Rapport 2014:4

Detta är några av resultaten i 2014/15 års VA-barometer:

 • Förtroendet för forskare sjunker
 • Allmänheten vill gärna involveras i forskningsprocesser
 • Ökad osäkerhet om vetenskapens bidrag till samhället
 • Gärna statliga satsningar på forskning om lärande och nanoteknologi


Barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 22 september−5 oktober 2014.

Mätningen är den trettonde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

 1. Sixten Lundström |

  Jag föreslår att vikterna i responsmängden i VA-barometern kalibreras med hjälpvariablerna kön, åldersklasser, utländsk härkomst/övriga, boende i storstad/övriga och utbildningsnivå. Att bara använda utbildningsnivå är inte tillräckligt. Det är naturligtvis viktigt att VA använder vetenskapliga metoder i sina egna undersökningar.
  Sixten Lundström fil.dr i statistik och f.d. chefsstatistiker vid SCB

  Svara