Efter Linnéjubileet – Allmänheten om Carl von Linné 2007

Skapad:

2008-01-28

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Carl von Linnés 300-årsjubileum har firats med tusentals evenemang världen över under 2007. I Sverige har Linné2007 samordnat ett stort antal nationella såväl som regionala aktiviteter. Vetenskapliga institutioner, kulturorganisationer, skolor och turistbranschen har firat Linné på olika sätt. Jubileets övergripande mål är att nyansera och bredda bilden av Carl von Linné samt att stimulera intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar.

För att undersöka om Linnéjubileet nått dessa mål och påverkat allmänhetens kunskap och attityder har Vetenskap & Allmänhet, VA, gjort opinionsundersökningar före och efter jubileet. Frågor om Linné och hans betydelse ställdes hösten 2006 i samband med VAs årliga opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Efter jubileumsåret gjordes en särskild undersökning, genom drygt tusen telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen som är 16 år och äldre. Utöver detta urval intervjuades ett utökat urval ungdomar mellan 16 och 29 år.

De första intervjuerna presenterades i Allmänheten om Carl von Linné 2006 (VA-rapport 2006:9). Den andra undersökningen redovisas i denna skrift.

VA-rapport 2008:1


Författare: Karin Hermnsson, Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: 2008

Antal sidor: 32

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]