Tepåseförsökets slutrapport – ForskarFredags massexperiment 2015

VA-rapport 2016:1


Syftet var att undersöka hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Resultaten visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar