Undersökning av Riksdagspartiernas valmanifest 2022

VA-Rapport 2022:3

Inför varje val sätter de politiska partierna samman valmanifest där de samlar sina viktigaste valfrågor. Vetenskap & Allmänhet har tidigare gått igenom och analyserat riksdagspartiernas valmanifest inför valen både 2010 och 2018 med utgångspunkt i hur forskningsrelaterade ord användes i texterna. Undersökningen som presenteras här utgår från 2022 års valmanifest med avstamp i de tidigare rapporterna. Detta möjliggör även jämförelser mellan valåren.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar