VA-barometern 2008

Rapport 2008:6

Klimatförbättring för forskningen?

  • Allmänhetens förtroende för forskare är stabilt högt.
  • Optimismen om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen vänder uppåt.
  • Tilltron till forskningens möjligheter är stark.
  • Fler unga vill bli forskare.

Årets VA-barometer pekar på högtryck i svenskarnas syn på vetenskap.

Mätningen är den sjunde sedan föreningen Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VAs barometer görs genom drygt 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Intervjuerna genomfördes av Synovate den 29 sept – 2 okt 2008. Resultaten från årets intervjuer presenteras i denna rapport.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Kommentering är avstängd.