VA-barometern 2008

Skapad:

2008-12-08

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Förtroendet för forskare. Det visar årets VA-barometer.

  • Allmänhetens förtroende för forskare är stabilt högt.
  • Optimismen om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen vänder uppåt.
  • Tilltron till forskningens möjligheter är stark.
  • Fler unga vill bli forskare.

Årets VA-barometer pekar på högtryck i svenskarnas syn på vetenskap.

Mätningen är den sjunde sedan föreningen Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VAs barometer görs genom drygt 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Intervjuerna genomfördes av Synovate den 29 sept – 2 okt 2008. Resultaten från årets intervjuer presenteras i denna rapport.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

VA-rapport 2008:6


Författare: Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: December 2008

Antal sidor: 40

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]