Forskares syn på allmänheten

Skapad:

2002-11-15

Senast uppdaterad:

2022-12-19

VA har uppdragit åt fil dr Victoria Wibeck, Tema Kommunikation vid Linköpings Universitet, att undersöka forskares syn på dialog med allmänheten.

Studien innefattar en rad djupintervjuer med forskare från olika vetenskapsområden och i olika skeden av forskarkarriären. Studien redovisas i denna skrift.

Ladda ner pdf här.

VA-rapport 2002:3


Författare: Victoria Wibeck

Publicerad: Ja

Antal sidor: 30

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]