Forskares syn på allmänheten

Rapport 2002:3

VA har uppdragit åt fil dr Victoria Wibeck, Tema Kommunikation vid Linköpings Universitet, att undersöka forskares syn på dialog med allmänheten.

Studien innefattar en rad djupintervjuer med forskare från olika vetenskapsområden och i olika skeden av forskarkarriären. Studien redovisas i denna skrift.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.