Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Rapport 2003:3

VA har uppdragit åt Temo att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare.

Undersökningen genomfördes genom tusen telefonintervjuer 29 september till 2 oktober 2003 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

I denna skrift presenteras resultatet av undersökningen och jämförelser med motsvarande undersökning föregående år.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.