Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2016

VA-rapport 2017:2

Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2016 sändes 3 400 enkäter, med bland annat fem frågor om vetenskap, till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Svaren har bearbetats och analyserats under våren 2017. Resultaten presenteras i rapporten Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2016, VA-rapport 2016:2. Rapporten har skrivits av fil.dr. Ylva Norén Bretzer vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, på uppdrag av Vetenskap & Allmänhet.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ladda ner pdf här.

Högupplösta figurer i pdf-format

Förtroendet för universitet och högskolor 2002–2016 (Figur 1)
Förtroendet för forskare 2002–2016 (Figur 2)


Lägg till en kommentar