Bakom rubrikerna – Intervjuer med 12 journalister om att bevaka forskning

Skapad:

2019-05-21

Senast uppdaterad:

2022-12-07

För att följa allmänhetens förtroende för forskningen kartlägger Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Projektet går under namnet Vetenskapen i Samhället (ViS) och involverar sedan 2011 också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

I rapporten Bakom rubrikerna intervjuas tolv journalister för att undersöka vad som påverkar deras rapportering av vetenskapsnyheter. Resultaten visar hur flera faktorer spelar in: publikens preferenser, personliga intressen och vad som går att “sälja in” till redaktörer. Nyheter som slår undan benen för vad forskarsamhället tidigare trott står högt i kurs, liksom forskning med en tydlig nytta eller som berör många människor. Överlag uttrycker journalisterna mycket stort förtroende för forskning. Dock har de generellt större förtroende för naturvetenskapliga ämnen än för samhällsvetenskap och humaniora.

Tidsbrist och det stora flödet av nya vetenskapliga resultat var en gemensam utmaning för många journalister. En annan var att orientera sig i frågor där olika forskare har olika uppfattningar.

Studien har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning.

VA-rapport 2019:3


Författare: Gustav Bohlin och Fredrik Brounéus båda utredare vid VA.

Publicerad: Maj 2019

Antal sidor: 38

[/va-article-start]

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *