OmvärldsDialog och Engagemang – ODE till vetenskapen!

Skapad:

2010-03-09

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA-rapport 2009:4

Forskarröster om att kommunicera med omvärlden

Projektet ODE syftar till att stödja forskare i att prioritera och värdera dialog och kommunikation med det omgivande samhället. ODE drivs av Vetenskap & Allmänhet, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Vetenskapsrådet.

Denna skrift samlar slutsatser och reflektioner från deltagare och medverkande på ODE-seminariet den 25 augusti 2009, tillsammans med en handledning för hur man kan anordna liknande seminarier.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]