Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen

VA-rapport 2013:1

Forskarfredags massexperiment 2012 handlade om att undersöka vilka platser, situationer och föremål som barn och ungdomar uppfattar som mest riskfyllda. Under en höstmånad fotograferade över 700 elever i alla åldrar, runt om i Sverige, något riskfyllt.

Bilderna, tillsammans med en beskrivning, laddades upp till en databas och forskaren Erika Wall kategoriserade och analyserade materialet.

I trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården upplever många barn och ungdomar att det finns risker. Även annat, som miljöförstöring, ensamhet och dålig mat, tas upp i bildberättelserna.

Eleverna har genom försöket fått bidra med sin kunskap om var det finns riskmiljöer och forskningen har fått underlag för att gå vidare och försöka förebygga dem. Resultaten redovisas i en populärvetenskaplig rapport författad av Erika Wall, sociolog, verksam vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet.

Ladda ner pdf här.


3 kommentarer

  1. Barns bilder visar riskfyllda miljöer | Vetenskap & Allmänhet |

    […] Rapport: Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen […]

  2. 18/3 2013 – Children’s photographs reveal dangerous environments | Vetenskap & Allmänhet |

    […] The report: Picture of Risk –  how children and young people perceive risks in everyday life […]

  3. Barns bildberättelser kartlägger vardagens risker | Vetenskap & Allmänhet |

    […] mer: Rapport: Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen Fler bilder som barn och unga fotograferat i forskningsstudien Riskbilden Mer om […]

Kommentering är avstängd.