Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2020

VA-rapport 2021:3

Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2020 sände SOM-institutet ut totalt 22 500 enkäter i sex editioner per post till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. En av versionerna, som skickades ut till 3 750 personer, innehöll fyra frågor om vetenskap. En femte fråga om vetenskap återfanns i två av editionerna. Svaren har analyserats under våren 2021 av Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

I denna skrift, Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2020, VA-rapport 2021:3, presenteras resultaten. Analysen är även publicerad som ett kapitel i SOM-institutets bok 78, Ingen anledning till oro (?), med redaktörerna Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar