Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2017

Skapad:

2018-06-20

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2017 sändes 3 400 enkäter, med bland annat tre frågor om vetenskap, till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Svaren har bearbetats och analyserats under våren 2018. Resultaten presenteras i rapporten Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2017, VA-rapport 2018:3. Rapporten har skrivits av fil.dr. Gustav Bohlin, utredare vid Vetenskap & Allmänhet.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

VA-rapport 2018:3


Författare: Gustav Bohlin, utredare vid Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: juni 2018

Antal sidor: 50

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *