Vad tycker folk i andra länder? – Analys av utländska opinionsundersökningar

Skapad:

2002-11-15

Senast uppdaterad:

2022-12-19

I flera andra länder har breda opinionsundersökningar med fokus på allmänhetens syn på vetenskap och forskning regelbundet genomförts.

Delar av dessa kan jämföras med de undersökningar VA nu genomför i Sverige. VA genomförde 2002 en första en analys av några utländska opinionsundersökningar på detta område.

VA-rapport 2002:1


Författare: Ingrid Modéer

Publicerad: November 2002

Antal sidor: 18

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]