Forskningskommunikation

VAs definition

Forskningskommunikation är kommunikation om forskning med andra än forskarsamhället.

Vetenskaplig kommunikation (scholarly communication) handlar om kommunikation inom akademin/mellan forskare, medan

Forskningskommunikation (science communication) beskriver kommunikation om forskning med andra än forskarsamhället.

Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Forskningskommunikation kan ske med olika grad av interaktion

 • Information: Kännetecknas av envägskommunikation riktad till en passiv mottagare, som till exempel pressmeddelanden eller populärvetenskapliga artiklar och föreläsningar.
 • Dialog: Kännetecknas av att alla parter fungerar som både sändare och mottagare. Det finns utrymme för såväl forskare som till exempel allmänhet att komma till tals och ett aktivt intresse för varandras synpunkter. (De fall där det finns utrymme för tvåvägskommunikation men där det bara är den ena parten som är aktiv, till exempel bloggar med oanvänd kommentarsfunktion, kallas för pseudodialog.)
 • Samskapande: Kännetecknas av dialogisk kommunikation men innebär inte bara att alla parter kommer till tals, utan att de också påverkar eller ges inflytande över forskningsprocessen. Det kan handla om allt från att identifiera etiska hinder eller nya forskningsområden, till att bidra med datainsamling eller att vara med och kommunicera och använda forskningsresultat.
Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Forskningskommunikation kan ske med olika grad av interaktion

VA driver och är partner i flera projekt som främjar forskningskommunikation:

 • CitizAir
  Samskapande workshops har arrangerats för att, tillsammans med Stockholms invånare, synliggöra luftdata. (2022-2023)
 • Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap
  En undersökning av svenska forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap. I studien undersöker vi både forskares attityder och verksamhet samt de eventuella hinder de upplever för att kommunicera sin forskning. (2020)
 • Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning
  VA har på uppdrag av Vetenskapsrådet genomfört en översiktlig kartläggning av den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige. (2019)
 • ForskarFredag
  Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i hela Europa arrangeras aktiviteter. I Sverige skapar ForskarFredag mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.
 • ForskarFredags massexperiment
  Inom ramen för vetenskapsfestivalen ForskarFredag anordnas sedan 2009 ett årligt medborgarforskningsprojekt där allmänheten och skolklasser i Sverige bjuds in att delta i riktig forskning.
 • Forskar Grand Prix
  Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Forskarna coachas i att presentera sin forskning på fyra minuter inför en jury och en publik, som tillsammans utser vinnaren.
 • Forum för forskningskommunikation
  En årlig mötesplats och ett nätverk öppet för alla slags aktörer inom området forskningskommunikation.
 • Medieseminarier för forskare
  En serie seminarier där forskare, journalister och kommunikatörer delade med sig av erfarenheter och handfasta tips till en forskarpublik. Seminarierna arrangerades under 2013–2016 av VA tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova, i samarbete med lärosäten runt om i Sverige.
 • Samverkansseminarier
  VA jobbar för att samverkan ska vara meriterande för forskare och vara en viktig del i en forskares arbete. Vi vill förstärka samverkansuppgiftens alla dimensioner, såväl demokratiska och kulturella, som avseende samhällsnytta och bildning. En viktig del av vårt arbete är att anordna samverkanseminarier och -workshops.
 • Science Café
  Ett Science Café är en mötesplats för alla som är nyfikna på forskning. Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör. Vetenskapscaféer och fika med en forskare anordnas i många länder världen över och VA sprider kunskap om denna och andra typer av forskardialoger.
 • TechEthos
  Ett EU-projekt där allmänheten involverats i workshops för att diskutera och identifiera etiska och sociala frågeställningar kring ny och framväxande teknik. (2022-2023)

Motsvarighet i engelskan

Science Communication, Public Outreach, Public Engagement, Public Involvement 

Läs mer

Se även #forskom#forskningskommunikation och #scicomm i sociala medier.


Läs det senaste om detta:

ForskarFredag 2023 – Slutrapport

I denna slutrapport finns en sammanfattning av ForskarFredag 2023 som arrangerades på 24 orter i hela Sverige den 25 – 30 september. (mer …) Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-02-23 |

Kategorier:

EU-projekt, ForskarFredag, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, VA-rapport

Skolelever ska hjälpa forskare att tolka budskapen i skolmiljön

Vilka budskap syns på väggarna i svenska skolor? Vem riktar de sig till och vem står som avsändare? Det ska skolelever och lärare hjälpa forskare att undersöka i projektet Vad… Läs mer

Skapad:

2024-02-06 |

Uppdaterad:

2024-02-06 |

Kategorier:

Massexperiment, Medborgarforskning, Nyheter

Lekfullt när invånarna interagerade med Stockholms luft

I projektet CitizAir är tanken att en AR-upplevelse ska göra det möjligt för barn och vuxna att interagera med Stockholms luftkvalitet. Målet är att på ett lekfullt sätt öka invånarnas… Läs mer

Skapad:

2024-01-25 |

Uppdaterad:

2024-02-02 |

Kategorier:

CitizAir, VA-bloggen

Ta del av Forum för Forskningskommunikation 2023 i efterhand

Vad innebär utvecklingen inom AI för kommunikatörer? Hur används verktygen i dag, och hur kan de komma att användas i framtiden? Och hur kan vi som samhälle implementera AI på… Läs mer

Skapad:

2023-12-19 |

Uppdaterad:

2023-12-20 |

Kategorier:

Forum för forskningskommunikation, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]