VA-barometern 2020/21

Rapport 2020:4


Detta är några av resultaten i 2020/21 års VA-barometer:

  • Vetenskap och teknik förbättrar livet enligt de flesta.
  • Stärkt förtroende för forskning och forskare.
  • Forskaryrket lockar både yngre och äldre.
  • En majoritet tycker att lagom hänsyn tas till
    forskning i hanteringen av corona.

VA-barometern 2020/2021 är baserad på 1 018 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år.

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. Årets intervjuer gjordes mellan den 24 augusti och 1 oktober 2020.

Mätningen är den nittonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Lägg till en kommentar