VA-barometern 2020/21

Skapad:

2020-12-14

Senast uppdaterad:

2022-12-19


I årets VA-barometer har närmare nio av tio (88 procent) av den svenska allmänheten mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, en uppgång med nio procentenheter sedan 2019. Läs 2020/21 års VA-barometer här.

Detta är några av resultaten i 2020/21 års VA-barometer:

  • Vetenskap och teknik förbättrar livet enligt de flesta.
  • Stärkt förtroende för forskning och forskare.
  • Forskaryrket lockar både yngre och äldre.
  • En majoritet tycker att lagom hänsyn tas till
    forskning i hanteringen av corona.

VA-barometern 2020/2021 är baserad på 1 018 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år.

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. Årets intervjuer gjordes mellan den 24 augusti och 1 oktober 2020. Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

Mätningen är den nittonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

VA-rapport 2020:4


Författare: Martin Bergman, Gustav Bohlin, Fredrik Brounéus

Publicerad: December 2020

Antal sidor: 32

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *