Allmänhetens syn på Vetenskap 2007

Skapad:

2007-11-06

Senast uppdaterad:

2022-12-20

VA har för sjätte året i rad uppdragit åt Synovate att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten med denna forskningsbarometer är att ge en bild av trender och förändringar i opinionen på området.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer den 3–6 september 2007 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen som är 16 år och äldre.

VA-rapport 2007:3


Redaktörer: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: november 2007

Antal sidor: 28

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]