Allmänhetens syn på Vetenskap 2007

Rapport 2007:3

VA har för sjätte året i rad uppdragit åt Synovate att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten med denna forskningsbarometer är att ge en bild av trender och förändringar i opinionen på området.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer den 3–6 september 2007 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen som är 16 år och äldre.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.