Forskares syn på samtal med Allmänheten – delrapport

Skapad:

2003-11-11

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Vetenskap & Allmänhet, VA, skall främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. För att utröna vad samtalens presumtiva deltagare tycker har VA låtit genomföra ett antal studier. Lena Levin, fil dr vid Linköpings universitet, genomför på VAs uppdrag en fokusgruppsstudie om forskares syn på Vetenskap och Allmänhet. Undersökningen genomförs under 2003 och 2004. I denna delrapport presenteras metodbakgrund och några första resultat.

VA-rapport 2003:5


Författare: Lena Levin

Publicerad: Ja

Antal sidor: 16

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]