Politik och Vetenskap – en litteraturstudie

Skapad:

2006-11-08

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Politiker är en grupp som har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskapoch vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv dialog mellanpolitiker och forskare har betydelse.

VA har därför genomfört en studie i tre delar av politikers relation till vetenskapen:

  1. 595 riksdagspolitiker, ledande kommunpolitiker i hela landet och ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige intervjuades av Synovate Temo i april 2006 (VA-rapport 2006:2 Politikers syn på Vetenskap).
  2. Analys av vetenskapligt relaterat innehåll i ett urval av riksdagspartiernas och deras ungdomsförbunds tidningar med avseende på omfattning, vilka ämnen som behandlas och hur materialet presenteras (VA-rapport 2006:3 Vetenskap i Politisk Press).
  3. En fördjupande skrift med egenskrivna essäer och intervjuer av nio forskare och nio politiker, där dessa utvecklar hur de ser på relationen mellan forskare och politiker (VA-rapport 2006:4 Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker).

Utöver dessa delar har en litteraturstudie gjorts. En del litteratur refereras direkt i ovanstående rapporter, men för att ge den intresserade läsaren en bredare bild, presenterar vi i denna skrift litteraturstudien i sin helhet. Rapporten ger sammanfattningar av ett antal studier om politik och vetenskap, publicerade i Sverige såväl som internationellt, samt en utförlig referenslista.

En kort sammanfattning av hela politikerstudien ges  i VA-rapport 2006:5 Politik och vetenskap.

Ladda ner pdf här.

VA-rapport 2006:8


Författare: Karin Hermansson och Karin Lundquist vid Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: Oktober 2006

Antal sidor: 30

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]