Vetenskap att tro på?

Skapad:

2009-11-12

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Påverkar våra värderingar, livsåskådningar, kulturella eller religiösa vanor hur vi ser på vetenskap och forskning? Det har VA försökt finna svar på i denna studie.

Några slutsatser:

  • Religiös tro hänger samman med lägre tilltro till vetenskapen, även om det finns stora variationer inom gruppen ”troende”.
  • Förtroende för samhälle och medmänniskor har samband med förtroende för forskning.
  • Intresse och engagemang för ett område är också kopplat till högre förtroende och vilja att satsa på forskning.
  • Många har en ovetenskaplig syn på kunskap.
  • En majoritet anser att vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara allt.

VA-rapport 2009:3


Författare: Karin Hermansson, Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: November 2009

Antal sidor: 40

Detta är den första delrapporten i studien Vetenskap & Värderingar.

Frågorna som ställdes i de olika delarna av studien, samt förteckning över litteratur och andra källor, finns att hämta här:

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]