Vetenskap att tro på?

Rapport 2009:3

Påverkar våra värderingar, livsåskådningar, kulturella eller religiösa vanor hur vi ser på vetenskap och forskning? Det har VA försökt finna svar på i denna studie.

Några slutsatser:

  • Religiös tro hänger samman med lägre tilltro till vetenskapen, även om det finns stora variationer inom gruppen ”troende”.
  • Förtroende för samhälle och medmänniskor har samband med förtroende för forskning.
  • Intresse och engagemang för ett område är också kopplat till högre förtroende och vilja att satsa på forskning.
  • Många har en ovetenskaplig syn på kunskap.
  • En majoritet anser att vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara allt.

Detta är den första delrapporten i studien Vetenskap & Värderingar. Del 2, Kunskap i en klass för sig presenterades sommaren 2010. Studien slutrapporterades i boken Känsla för kunskap, september 2010.

Frågorna som ställdes i de olika delarna av studien, samt förteckning över litteratur och andra källor, finns att hämta här:

Vetenskap & Värderingar: Frågorna – Rapportbilaga 1

Vetenskap & Värderingar: Källförteckning – Rapportbilaga 2

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.