VA-barometern 2021/22

Rapport 2021:5

 

Detta är några av resultaten i 2021/22 års VA-barometer:

  • Kvinnor och män intresserar sig för forskning inom olika områden
  • Rekordmånga har mycket stort förtroende för forskare
  • Allt fler tar del av forskningsnyheter varje vecka
  • Poddar blir en allt viktigare kanal för forskningsnyheter
  • Personer med någon som arbetar med forskning i sin närhet är mer intresserade av forskning, tar oftare del av forskningsnyheter och kan tänka sig att jobba som forskare i större utsträckning, än personer som inte har n¨ågon forskare i sin närhet.

VA-barometern 2021/2022 är baserad på 1 016 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. Mätningen är den tjugonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Lägg till en kommentar