Nyckelpigeförsökets slutrapport – ForskarFredags Massexperiment 2018

VA-rapport 2019:5

Under sommaren 2018 gav sig tusentals elever, lärare och andra naturintresserade ut för att fotografera nyckelpigor i ForskarFredags massexperiment Nyckelpigeförsöket. Totalt togs mer än 5 000 bilder på 30 olika arter i hela Sverige. Syftet var att samla bilder till ett forskningsprojekt som ville ta reda på hur AI-teknik kan hjälpa oss att bevara den biologiska mångfalden. Det rika bildmaterialet kan också ge viktig kunskap om svenska nyckelpigearters förekomst och utbredning.

Ladda ner pdf här.

Här finns också en interaktiv Sverigekarta där ni kan zooma in och se exakt var de olika bilderna är tagna och var de olika arterna observerades.


Lägg till en kommentar