Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning

Skapad:

2013-09-23

Senast uppdaterad:

2024-02-22

All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv?

VA har med hjälp av SCB sänt en enkät till 2 000 lärare och skolledare med frågor om deras syn på vetenskapens roll i undervisningen och kontakter med forskning och forskare. Resultaten visar att det finns ett tydligt intresse för forskning i de svenska klassrummen men också ett antal hinder som behöver övervinnas.

Undersökningen är en del av det treåriga projektet Skola möter vetenskap som VA, drev tillsammans med Forskningsnätet Skåne med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

VA-rapport 2013:3


Författare: Wille Kuha och Karin Larsdotter, utredare vid VA

Publicerad: September 2013

Antal sidor: 16

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning