Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning

VA-rapport 2013:3

All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv?

VA har med hjälp av SCB sänt en enkät till 2 000 lärare och skolledare med frågor om deras syn på vetenskapens roll i undervisningen och kontakter med forskning och forskare. Resultaten visar att det finns ett tydligt intresse för forskning i de svenska klassrummen men också ett antal hinder som behöver övervinnas.

Tabeller (excel-format)
Enkätfrågorna (pdf-format)
Kalibreringsrapport (word-format)
Teknisk rapport (pdf-format)

Undersökningen är en del av det treåriga projektet Skola möter vetenskap som VA, driver tillsammans med Forskningsnätet Skåne med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.


0 kommentarer

 1. Tidsbrist hindrar skola på vetenskaplig grund | Vetenskap & Allmänhet |

  […] Ta del av rapporten Skolans syn på vetenskap […]

 2. Hur man sätter en forskardeg på jäsning | Vetenskap & Allmänhet |

  […] kom att tänka på VAs enkätundersökning bland 2 000 lärare och skolledare och den rapport om resultaten som släpptes den 23 september. En av frågorna handlade om hinder […]

 3. Utbildning + Forskning = sant? VA-dagen 2013 | Vetenskap & Allmänhet |

  […] Drygt 200 personer hade samlats för att ta del av och samtala kring Vetenskap & Allmänhets studie Skolans syn på vetenskap. […]

 4. Referat från VA-dagen 2013 | Vetenskap & Allmänhet |

  […] Hur kan vi stärka samverkan mellan forskning och skola? Vad krävs för att skapa en utbildning på vetenskaplig grund? Det var ett par av frågorna som diskuterades på VA-dagen den 23 september 2013 i Skyddsrummet vid Münchenbryggeriet i Stockholm. Drygt tvåhundra personer hade samlats för att ta del av Vetenskap & Allmänhets studie Skolans syn på vetenskap. […]

 5. Lack of time prevents schools from embracing science | Vetenskap & Allmänhet |

  […] the report “Skolans syn på vetenskap”(A school’s perspective of science) here. The report contains a summary in […]

Kommentering är avstängd.