Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning

Skapad:

2013-09-23

Senast uppdaterad:

2022-12-20

All undervisning i Sverige ska vila på vetenskaplig grund. Det fastslås i skollagen från år 2010. Men hur fungerar det i praktiken enligt skolan själv?

VA har med hjälp av SCB sänt en enkät till 2 000 lärare och skolledare med frågor om deras syn på vetenskapens roll i undervisningen och kontakter med forskning och forskare. Resultaten visar att det finns ett tydligt intresse för forskning i de svenska klassrummen men också ett antal hinder som behöver övervinnas.

Tabeller (excel-format)
Enkätfrågorna (pdf-format)
Kalibreringsrapport (word-format)
Teknisk rapport (pdf-format)

Undersökningen är en del av det treåriga projektet Skola möter vetenskap som VA, driver tillsammans med Forskningsnätet Skåne med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

VA-rapport 2013:3


Författare: Wille Kuha och Karin Larsdotter, utredare vid VA

Publicerad: September 2013

Antal sidor: 16

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning