VA-barometern 2013/14

Rapport 2013:4

Detta är några av resultaten i 2013/14 års VA-barometer:

  • Förtroendet för forskare vid lärosäten är rekordhögt
  • Allmänheten vill satsa på forskning och låta forskarna forska utan krav på att resultaten ska komma till användning
  • Registerforskare bör ha vissa restriktioner anser de flesta
  • Många litar inte helt på nyheter om forskning som presenteras i media, och menar att forskare ofta tycker olika i viktiga frågor.

Barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 30 september−6 oktober 2013.

Mätningen är den tolfte sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002. Barometern genomförs med stöd av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Ladda ner rapporten i pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Kommentering är avstängd.