VA-barometern 2012/13

Skapad:

2012-12-03

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Förtroendet för forskare ökar. Det visar 2012/13 års VA-barometer.

  • Förtroendeökning för forskare, både för universitetsforskare och för forskare vid företag.
  • Stabil syn på den vetenskapliga och tekniska utvecklingens betydelse för människor.
  • Stort stöd för registerbaserad forskning.
  • Mindre lockande med en framtida forskarkarriär.

VAs barometer görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 29 september till 6 oktober. Mätningen är den elfte sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VA-rapport 2012:5


Författare: Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: December 2012

Antal sidor: 28

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien i pdf format.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]