Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2019

Skapad:

2020-06-25

Senast uppdaterad:

2022-12-07


Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2019 sände SOM-institutet ut totalt 21 000 enkäter i olika versioner per post till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Bland dessa ingick ”vår” version, som bland annat innehöll fyra frågor om vetenskap, och som skickades till 3 500 personer. Svaren har analyserats under våren 2020 av Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

I denna skrift, Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2019, VA-rapport 2020:2, presenteras resultaten. Analysen är även publicerad som ett kapitel i SOM-institutets bok 76, Regntunga skyar, med redaktörerna Ulrika Andersson, Anders Carlander och Patrik Öhberg.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

VA-rapport 2020:2


Författare: Anna Maria Jönsson, Södertörns högskola

Publicerad: Juni 2020

Antal sidor: 46

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *