Allmänhetens syn på Vetenskap 2004

Rapport 2004:3


VA har för tredje året i rad uppdragit åt Temo att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten är att denna barometer efter hand skall ge en bild av trender och förändringar i opinionen på detta område.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer 13 – 16 september 2004 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

I denna skrift presenteras resultatet av undersökningen och jämförelser med de två föregående årens undersökningar.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.