Allmänhetens syn på Vetenskap 2004

Skapad:

2004-11-10

Senast uppdaterad:

2022-12-20

VA har för tredje året i rad uppdragit åt Temo att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten är att denna barometer efter hand skall ge en bild av trender och förändringar i opinionen på detta område.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer 13 – 16 september 2004 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

I denna skrift presenteras resultatet av undersökningen och jämförelser med de två föregående årens undersökningar.

Ladda ner pdf här.

VA-rapport 2004:3


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: oktober 2004

Antal sidor: 18

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]