Aktiviteter för ökad vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare

VA-rapport 2015:3


Projektet Skola möter vetenskap syftar till att öka ungdomars vetenskapliga förståelse och förmåga genom att utveckla nya former av möten mellan elever, lärare och forskare i skolan. Projektet har drivits av Forskningsnätet Skåne och Vetenskap & Allmänhet åren 2012–2015.

En kvantitativ och kvalitativ utvärdering av Forskningsnätet Skånes aktiviteter har utgjort en del av projektet. I denna skrift Aktiviteter för ökad vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare (VA-rapport 2015:3) redogörs för utvärderingsarbetet och dess resultat.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar