Forskares syn på samtal med Allmänheten – en fokusgruppsstudie

Skapad:

2004-11-10

Senast uppdaterad:

2022-12-20

En intervjuundersökning av forskares syn på vetenskap och allmänhet genomfördes 2003. Lena Levin, fil dr vid Linköpings universitet, har på VAs uppdrag under 2003 och 2004 genomfört en fokusgruppsstudie för att närmare utröna bakgrund och mekanismer bakom forskarnas syn på och beteenden avseende samspel med allmänheten. Denna skrift är resultatet av studien.

VA-rapport 2004:5


Redaktörer: Lena Levin, Linköpings universitet

Publicerad: november 2004

Antal sidor: 40

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]