Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2002

Rapport 2003:1


I projektet ”Vetenskapen i samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 6 000 enkäter gick hösten 2002 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

Svaren har bearbetats och analyserats under våren 2003. I denna skrift presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.