Lärares inställning till vetenskap och forskningsbaserad kunskap – en förstudie

Rapport 2004:2


Lärare är en grupp som har stort inflytande på barns och ungdomars attityder och beteenden. VA genomförde därför 2004 en undersökning av lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning. Som ett första steg gjordes en pilotstudie och en litteraturgenomgång av hur sådana frågeställningar har behandlats i forskning och tidigare undersökningar på skolområdet.

Resultatet presenteras i denna rapport.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.