Vetenskap i Press – en innehållsanalys

Rapport 2005:5


Journalister är en grupp som har stort inflytande på ungas och vuxnas attityder och beteenden. VA har därför genomfört en undersökning av journalisters attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning samt en innehållsanalys av hur det som produceras ser ut.

Resultatet av innehållsanalysen presenteras i denna rapport.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.