Vetenskap i Press – en innehållsanalys

Skapad:

2005-11-10

Senast uppdaterad:

2022-12-15

Journalister är en grupp som har stort inflytande på ungas och vuxnas attityder och beteenden. VA har därför genomfört en undersökning av journalisters attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning samt en innehållsanalys av hur det som produceras ser ut.

Resultatet av innehållsanalysen presenteras i denna rapport.

VA-rapport 2005:5


Författare: Karin Lundquist och Karin Hermansson på Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: November 2005

Antal sidor: 20

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]